Informatie

De mens toont speciale bewegingspatronen, of wel motoriek. De ontwikkeling van de mens wordt vaak ingedeeld in mijlpalen, fasen of stadia. Zo'n indeling wordt dan gekenmerkt door het verschijnen of verdwijnen van bepaalde reflexen, reacties of gedragspatronen.
Ervaring heeft ons geleerd dat bij jonge kinderen de motoriek onvoldoende aanwezig is om karate goed te kunnen beoefenen en het geleerde te onthouden. Om te zorgen dat uw zoon / dochter het leuk blijft vinden om de lessen te volgen, is deelname pas mogelijk vanaf 8 jaar.

Voor meer informatie, aan- en/of afmeldingen kunt u mailen of contact opnemen met iemand van het bestuur

Contributie:
Uiteraard brengt het uitoefenen van iedere sport zijn eigen "kostenplaatje" met zich mee.
Neemt u s.v.p. telefonisch contact op voor de actuele contributiekosten.

Twee proeflessen gratis.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00

Het inschrijfformulier kunt u voor of na de training bij één van de bestuursleden verkrijgen.

(1) Als lid kunt u op alle locaties en tijdstippen voor bovengenoemd bedrag 2x trainen.
(2) De betalingen worden in de 1e week van het nieuwe kwartaal automatisch afgeschreven.
(3) Vakanties dienen doorbetaald te worden.
(4) Er is een opzegtermijn van één maand.
(5) Restitutie van reeds betaalde gelden is niet mogelijk.

Betalingsmogelijkheid:
Alleen via automatisch afschrijven.
U dient hiervoor Stichting Karate-do SAN een machtiging te verstrekken.

Lestijden en locaties:

Dinsdag:
19.30 - 20.30 uur

Locatie:
Sporthal Rodenbachlaan
Rodenbachlaan 1
4707 NH Roosendaal

Donderdag:
19.30 - 20.30 uur

Locatie:
Sporthal "de Wingerd"
Kersenberg 52
4708 KC Roosendaal

Naast bovengenoemde lestijden worden er regelmatig buitentrainingen verzorgd.

Voorzitter:
Con Voermans
Rijkserkend Leraar Karate
Boeieraak 66
4871 DG Etten-Leur
Tel: 06-24222772
E-mail: con3san@gmail.com

Voor alle zaken betreffende onze website mailt u met karatedosanweb@gmail.com